25 Mar 2024

Quoth the raven “Our new music video is finally up on YouTube”! We’re grateful and thrilled to unveil the rendition of our 2021 song “Grounz” accompanied by this slightly gothic music video written and directed by Grzegorz Gołaszewski mokenu, shot by Dawid Rymar, and featuring animation by Maria Jopyk.

Rzekłem Kruku, idź na YouTube. Wdzięczni i rozgorączkowani ujawniamy nową wersję naszej piosenki z 2021 roku, której towarzyszy lekko gotycki teledysk napisany i wyreżyserowany przez Grzegorza Gołaszewskiego mokenu, nakręcony przez Dawida Rymara, i z animacją autorstwa Marii Jopyk.5 Jan 2024

Finally! Our Trench Coats are out.
Not coincidentally on the anniversary of the release of our first single ever, which was promoting our debut LP (“Skunks”, announcing “No Need to Die”, was released on January 5, 2020).

Wreszcie możemy wyciągnąć nasze “Trencze” z szafy. Nieprzypadkowo w rocznicę wydania przez nas pierwszego singla ever, promującego nasz debiut LP („Skunks” zapowiadający „No Need to Die” ukazał się 5 stycznia 2020).26 Apr 2023

 

At Sea You II (2023 edition) we took a merry photo in merry company, with the cover of our first, last, and only album. The artwork was part of the “Covers (1966-2022)” exhibition, curated by Jarek Kowal and Arkadiusz Hronowski.

No Need to Die was released in 2020. Wow, it’s been 3 years, but it seems like it’s been 3 years. Standing, kneeling, leaning, in the front top row: Karolina, Tatiana, Szymen, Janmen, Jasiu, and us. Photos by Basia.

Na Sea You II (2023 edition) strzeliliśmy sobie fotkę z wesołym towarzystwem, oraz z okładką naszej pierwszej i ostatniej, i jedynej płyty. Front albumu został zaprezentowany w ramach wystawy “Okładki (1966-2022)”, przygotowanej i kurato… kuroro… przygotowanej przez Jarka Kowala i Arkadiusza Hornowskiego.

No Need to Die wydaliśmy w 2020. Niesamowite – to już 3 lata, a wydaje się jakby minęły ledwo 3 lata. Kuca, stoi od prawej, klęczy, w górnym rzędzie: Karolina, Tatiana, Szymen, Janmen, Jasiu, no i my. Zdjęcia robiła Basia.12 Jan 2023

We kicked off the new year with a hometown show, now we’re drawing plans and resolutions for the Spring.

Nowy rok rozpoczęliśmy koncertem u siebie, teraz szkicujemy wiosenne postanowienia i plany.29 Dec 2022

New year, new mental issues. Our first show in 2023 will be a hometown one. Come celebrate on Saturday, January 7th to Peron 5 – Gdańsk, PL

Rok 2023 otwieramy koncertem u siebie, czyli na dworcu. Przyjedźcie 7 stycznia do Wrzeszcza na Peron 5 – Gdańsk, PL6 Sep 2022

Things are escalating like a lightning, and so it turns out we’re going on a mini tour.

All ticket links are ready in the events section below.

Sprawy rozwijają się błyskawicznie, i wtem wychodzi na to, że jedziemy w małą traskę.

Linki do biletów są już w sekcji events.31 Aug 2022

Summer’s out, school’s in, and there are two major events ahead of us this September.

There’s Great September in Łódź, where we’ll be able to hang out with our buddies from the polish indie scene, and then there’s Reeperbahn Festival in Hamburg, our first show outside the sad motherland, where we’re hoping someone will want to sit with us too!

EDIT: Great September will take place in October 

 

Koniec lata, początek szkoły, a przed nami we wrześniu dwa ważne wydarzenia.

Jest Great September w Łodzi, gdzie spotkamy się z kolegami z polskiej sceny alternatywnej, a potem Reeperbahn Festival w Hamburgu, nasz pierwszy koncert poza granicami smutnej ojczyzny, gdzie mamy nadzieję, że też ktoś będzie chciał z nami siedzieć!

WTEM! Great September odbędzie się w październiku4 Aug 2022

/away

The online store is closed until the end of August 2022. All orders will be processed in the first days of September.

/away

Sklep online jest nieczynny do końca sierpnia 2022. Wszystkie złożone zamówienia będą realizowane w pierwszych dniach września.12 Jul 2022

This is us, ready for Fall 2022.

Nothing is certain but the fact that Bartosz Hervy takes great photos and is an amazing interlocutor with extensive knowledge ?

To my, gotowi na jesień 2022.
Nic nie jest pewne, poza faktem, że Bartosz Hervy robi świetne zdjęcia i jest wspaniałym rozmówcą z rozległą wiedzą ?


10 Mar 2022

Polish Songs for Ukraine – 40 previously unreleased songs from various artists, including us.

The album costs 5$ and all revenue goes to Polish Center for International Aid (PCPM), and then to Ukraine.

Purchasing this release is recommended by Pitchfork as one of the “22 Ways to Support Ukrainian Relief on Bandcamp Friday“.

Polskie piosenki dla Ukrainy – 40 niepublikowanych wcześniej piosenek od różnych zespołów i artystów, w tym od nas.

Album kosztuje 20 zł, a pieniądze uzbierane ze sprzedaży idą na konto Polskie Centrum Pomocy Międzynarodowej (PCPM), i dalej do Ukrainy.

Zakup tej płyty poleca Pitchfork jako jedną z form pomocy Ukrainie w artykule “22 Ways to Support Ukrainian Relief on Bandcamp Friday“.21 Feb 2022
We’re super proud to announce that we’ve been selected for phase 1 of HEMI Music Awards 2022, along with 26 other artists from 9 countries. Thank you HEMI Music Hub!

The official announcement and & all participants’ introductions can be found here.

The original photo of our band was taken by Tomek Cieślikowski (obrazowo) at Soundrive Festival 2021.

Z dumą ogłaszamy, że zostaliśmy wybrani do pierwszej fazy konkursu HEMI Music Awards 2022, wraz z 26 innymi artystami z 9 krajów. Dziękujemy HEMI Music Hub!

Oficjalne ogłoszenie i sylwetki wszystkich uczestników można znaleźć tutaj.

Oryginalną fotografię naszego zespołu zrobił Tomek Cieślikowski (obrazowo) na Soundrive Festival 2021


6 Jan 2022

This April we’re playing at Sea You Music Showcase, tickets are already available online.

W kwietniu zagramy na Sea You Music Showcase, karnety są już w sprzedaży online.7 Nov 2021

Live session we recorded for Audiotrope was released yesterday.
Thank you Alice, Kamila, and Coastal Currents for making this happen, and special thanks to our hosts at Zantyr 54! Cheers!

Sesja, którą nagraliśmy dla Audiotrope, została opublikowana wczoraj.
Dziękujemy Alice, Kamili, i Coastal Currents za organizację, i składamy specjalne podziękowania dla naszych gospodarzy w Zantyrze 54!20 Aug 2021

As of today, I Wouldn’t Bother EP is officially available on all streaming platforms, CD and cassette. Grab a physical copy from our store or bandcamp page.

Od dzisiaj EP I Wouldn’t Bother znajdziecie na wszystkich platformach streamingowych. Fizyczny egzemplarz na CD i kasecie można kupić w naszym sklepie albo przez bandcamp.6 Aug 2021

We’re excited to share our dumb single!

The fox on the cover was created by Nil Smużny – thank you.

The song is out now on all streaming platforms and it’s accompanied by a music video dedicated to all Monty Python and Power-Point fans.

Z radością prezentujemy nasz nowy singiel – Dumb.

Lis na okładce jest dziełem Nila Smużnego – dziękujemy!

Piosenka jest już dostępna na wszystkich platformach streamingowych i towarzyszy jej teledysk, który dedykujemy wszystkim fanom Power-Pointa i Monty Pythona.26 May 2021

Reporting on duty at Karambol w Kosmosie 2021!

Meldujemy się na Karambol w Kosmosie 2021!20 Apr 2021

After a year-long concert hiatus, we’re thrilled to announce our performance at Soundrive Festival 2021!

Z radością ogłaszamy nasz koncert na Soundrive Festival 2021!24 Oct 2020

As of today, NO NEED TO DIE is officially available on all streaming platforms.
Check out the music section above for lyric videos to all the new songs.

The exciting LP cover art is the work of Kamila Cwiklinska, Aleksandra Józefów and Joanna Kurowska, supervised by Monika Górka (Nietota Foundation). Cheers!

Od dzisiaj album NO NEED TO DIE jest dostępny na wszystkich platformach streamingowych.
Sprawdźcie też sekcję music powyżej – są tam już filmy z tekstami piosenek do wszystkich nowych utworów.

Ekscytująca okładka longplaya to praca Kamili Cwiklinskiej, Aleksandry Józefów i Joanny Kurowskiej, koordynowana przez Monikę Górkę (Nietota Foundation). Uściski!25 Sep 2020

Endless thanks to all those who committed themselves to building a home for our songs. Also, many thanks to everyone who came to celebrate the finished project. Records are being pressed and covers printed while No Need to Die LP is available for pre-order on bandcamp.

Nieskończone podziękowania dla wszystkich, którzy zaangażowali się w budowę domu dla naszych piosenek. Bardzo dziękujemy też wszystkim, którzy przyszli świętować Ukończony projekt. Płyty się tłoczą, okładki drukują, a No Need to Die LP jest już dostępne w przedsprzedaży na bandcampie.21 Aug 2020

The title track from our upcoming album is out now!
Lyric video and artwork:
Kamila Cwiklinska, Aleksandra Józefów and Joanna Kurowska.

Przedstawiamy tytułową piosenkę z naszego nadchodzącego albumu!
Lyric video i projekt okładki:
Kamila Cwiklinska, Aleksandra Józefów and Joanna Kurowska.19 Jun 2020

We’re proud to announce that our new single is out!

Z dumą ogłaszamy, że nasz najnowszy singiel już jest!2 Jun 2020

#BlackOutTuesday

As white people born into privilege we are not able to grasp the hardship that people of color have faced throughout history.

In the face of what’s happening in the United States today, it is wrong not to speak out, or to spread symmetristic shit.

We urge you to stand in solidarity with and donate to the causes that will work to put an end to injustice. Please visit these pages to find out what you can do to make a change:

#TheShowMustBePaused     #BlackLivesMatter

TT: @pausetheshow     IG: @theshowmustbepaused

Jako uprzywilejowani biali, nie jesteśmy i nie będziemy w stanie pojąć tego, z czym codziennie musi walczyć osoba innego koloru skóry.

W obliczu tego, co dzieje się obecnie w Stanach Zjednoczonych, tym bardziej frajerskim, cynicznym i/lub skurwysyńskim jawi się centrowe, obłe i symetryczne pierdolenie. 

Wyraźmy jasny i głośny sprzeciw, wspierajmy organizacje, które próbują zmienić pojebany system. Odwiedź wymienione wyżej strony, aby dowiedzieć się jak możesz pomóc.21 May 2020

It’s here!
No Drama, No Disco is our new single/music video. You can watch/listen to it on YouTube
or from streaming platform of your choice.
Either way, check it out!
Cover and video art by: Trojak der Weltmeister.

Już jest!
No Drama, No Disco to nasz nowy singiel/wideoklip. Możecie go obejrzeć/odsłuchać na YouTube
albo z wybranej platformy streamingowej.
Tak czy siak, sprawdźcie koniecznie!
Autorem klipu i okładki jest Trojak der Weltmeister.9 Apr 2020

Happy birthday to our drummer, Tomek Koper!
We can’t think of a better gift than the gift of song, so we’ve decided to release our second single today! Cheers!

Wszystkiego najlepszego z okazji urodzin dla naszego bębniarza, Tomka Kopra!
Nie znamy lepszego daru, niż dar piosenki, dlatego postanowiliśmy wydać nasz drugi singiel właśnie dziś!
Sto lat!23 Mar 2020

Due to the pandemic we’ve decided to take a little weight off the shoulders of postal workers and people providing delivery services. They’re already running at full speed, bringing us all the necessities we need daily. So, from now on, in our online store you will no longer be able to order merch via inPost locker or courier service.
Instead, a promo “delivery after lockdown” option will be available – free shipping in Poland and flat rate reduced by 65% for the rest of the world. Our beanies will get to you when it all blows away.
Keep safe!

Z powodu pandemii zdecydowaliśmy się zdjąć odrobinę ciężaru z barków pracowników usług dostawczych, listonoszy i kurierów, którzy działając na zwiększonych obrotach doręczają nam wszystkim rzeczy naprawdę potrzebne. Dlatego od dziś, w naszym sklepie internetowym nie zamówicie już gadżetów przez paczkomat czy przesyłkę kurierską.
Dostępna jest za to promocyjna opcja dostawy po kwarantannie – darmowa na terenie Polski, obniżona o 65% do reszty świata. Nasze czapeczki dotrą do Was, kiedy będzie już po wszystkim.
Dbajcie o siebie!10 Mar 2020

We’re psyched to announce our collaboration with fashion designer Mona Rena Górska.
Together we’re creating a new merch line that will be available at gigs only. First batch should be ready for this month’s show at Drizzly Grizzly.
EDIT: the show has been postponed until Fall due to coronavirus. We’re still excited about the merch though!

Jesteśmy super podekscytowani mogąc ogłosić naszą współpracę z projektantką Moną Reną Górską.
Razem tworzymy nową linię koszulek, które będą dostępne wyłącznie na koncertach. Pierwsza partia powinna być gotowa już w tym miesiącu, na gig w Drizzly Grizzly.
EDIT: koncert został przeniesiony na jesień przez koronowirusa. Mimo to nadal jesteśmy podekscytowani!18 Jan 2020

Quiet please! Recording in progress.

Cisza! Trwa nagranie.5 Jan 2020

We’re proud to announce that the first single from our upcoming LP is out today! Check out the artwork – it’s a photo of a piece by our dear friend Marta Rudnicka, an upcycled lamp made of plastic animals covered in paint. We felt it resonated well with the song lyrics (It also corresponds with our future album cover which will be a different piece of art made with trash).
The lamp is for sale and can be bought here: artma.space

Z dumą ogłaszamy, że dziś premiera pierwszego singla promującego naszą płytę LP! Na okładce zamieściliśmy zdjęcie fragmentu pracy naszej przyjaciółki Marty Rudnickiej. Jest to lampa z recyklingu, wykonana z plastikowych zwierzątek oblanych farbą. Uznaliśmy, że dobrze współbrzmi z tekstem piosenki (jednocześnie nawiązuje też do okładki naszego nadchodzącego albumu, na której również znajdzie się element sztuki ze śmieci). Lampa jest na sprzedaż i można ją kupić tu: artma.space
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
Store terms and conditions | Regulamin sklepu